เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
  • ค้นหา
  • ผลการค้นหา
ลักษณะอาการ      โรคนี้เกิดจาก เชื้อรา Rhizoctonia  solani Kuhn. เกิดอาการได้ตั้งแต่ระยะกล้าทำให้ต้นเน่าหักพับล้มลง พบอาการได้ทั้งบนใบ กาบใบ...

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife

     หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda) ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีวงจรชีวิตประมาณ 30 – 40 วัน ผีเสื้อจะวางไข่ในเวลากลางคืนเป็นกลุ่มไข่ประมาณ...

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife

   เกิดจาก เชื้อรา Puccinia polysora Underw. ลักษณะอาการแผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ เมื่อเป็นโรคในระยะแรกจะพบเป็นจุดนูนเล็กๆ สีน้ำตาลแดง...

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda ; Fall Armyworm)         ตัวเต็มวัยเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน มีวงจรชีวิตประมาณ 30 – 40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน...

โรคใบไหม้แผลใหญ่ เกิดจาก เชื้อรา Setosphaeria turcica         จะเกิดแผลขนาดใหญ่สีเทาหรือสีน้ำตาลยาวไปตามใบ หัวท้ายเรียวคล้ายรูปกระสวย แผลมีขนาด...

ลักษณะอาการ        โรคนี้เกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้ โดยแผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ...

            หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda ; Fall Armyworm) ตัวเต็มวัยเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน วงจรชีวิตประมาณ 30 – 40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว...

โรคราสนิมในข้าวโพด       โรคนี้เกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้  แผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ...


วิธีสั่งของออนไลน์